• Zajęcia dodatkowe dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3

    •            

     Od września 2017 r. w białogardzkiej trójce odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów wspomagające ich rozwój, relaksujące, a także mające charakter terapeutyczny. W szkole zostali zatrudnieni specjaliści prowadzący zajęcia Metodą Dobrego Startu, Bajkoterapię oraz Dogoterapię.

        

     Metoda Dobrego Startu jest przeznaczona dla dzieci w młodszym  wieku szkolnym. Podstawowym założeniem tej metody  jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo – językowych i dotykowo – kinestetycznych (czucie dotyku  i ruchu).Wymienione funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania.                

             Celem metody jest również kształtowanie lateralizacji (stosuje się ćwiczenia mające  na celu ustalenie ręki dominującej) oraz kształtowanie orientacji w schemacie ciała, w jego prawej i lewej stronie. Podczas zajęć ćwiczy się również orientacje w przestrzeni. Rozwijanie tych funkcji jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

      

     Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

      

     Dogoterapia wykorzystywana jest m. in. w edukacji oraz  terapii osób z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną.  Zwiększa efektywność rehabilitacji lub procesu terapeutycznego. Pies, poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy lęku. Poprzez swoją miękką sierść i temperaturę ciała wyższą niż u człowieka przywołuje wspomnienia z okresu niemowlęctwa - bliskość rodzica. Głaskanie i przytulanie się do niego sprzyja rozluźnieniu mięśni i zrelaksowaniu się. Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami.